Recursos de valencià (nivell C1)

Per superar les proves del nivell C1

Fotografía de Denys Kostyuchenko, disponible en Unsplash.

En aquesta pàgina compilaré recursos útils a l’hora d’estudiar valencià per superar les proves que avaluen el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR d’ara endavant) per a les llengües.

1. Cursos

1.1. Punt per Punt

En la següent graella trobem els enllaços a una excel·lent col·lecció de fascicles relacionats amb el valencià i agrupats segons els diferents nivells que proposa el MECR. En particular, els exercicis proposats per al nivell C1 ens ajudaran a preparar la corresponent prova, ja que són representatius d’aquesta.

Nivell Fascicles
A2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
B1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
B2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
C1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
C2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

1.2. Universitat Politècnica de València

La Universitat Politècnica de València (UPV d’ara endavant) ha elaborat un parell de MOOC (Massive Online Open Course) gratuïts per als estudiants dels nivells B2, C1 i C2. Els podem trobar fàcilment en el seu portal en línia UPV[X]:

Hem d’anar amb cura, perquè no cobreixen la totalitat del temari, sinó aquelles parts d’aquest que resulten més complicades als alumnes.

D’altra banda, si únicament estem interessats en els recursos audiovisuals dels esmentats MOOC, la majoria els trobem en el portal UPV[Media], agrupats sota l’etiqueta Aprèn valencià.

2. Diccionaris i gramàtiques

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL d’ara endavant) comparteix en el seu portal els documents normatius que han de ser la nostra referència a l’hora d’estudiar valencià:

A més a més, ens poden resultar d’utilitat els següents documents publicats per l’AVL:

Altres recursos que ens ajudaran són:

3. Lèxics

L’AVL té en la seua web oficial una sèrie de fitxes de vocabulari dels més diversos assumptes:

D’altra banda, en el portal gencat trobem:

4. Jocs educatius

Aquests recursos són útils per a reforçar l’ortografia, la gramàtica i el vocabulari:

  • Enjogassa’t: t’esperen més de tres mil reptes i moltes sorpreses per a fornir el vocabulari, regar l’ortografia i enfortir la gramàtica. El valencià estarà més viu gràcies a tu i sentiràs l’energia de la teua llengua.
  • Jugallengua: és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.
  • Pràctic 2: és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

5. Convocatòries d’exàmens

En l’actualitat, hi ha tres entitats que acrediten els coneixements de valencià: la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

La inscripció per a les proves es fa amb mesos d’antelació, per la qual cosa hem de visitar amb freqüència les webs oficials de les esmentades entitats. Els exàmens i les corresponents preinscripcions tenen lloc, aproximadament, en:

Mes Entitat que acredita Preinscripció (aproximadament)
Gener CIEACOVA Novembre
Juny CIEACOVA, EOI, JQCV Febrer - abril
Setembre EOI Febrer

Exemples de convocatòries:

  • CIEACOVA: ACORD de 17 de gener de 2019, del Ple de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), que estableix la convocatòria marc de les proves de maig-juny de 2019 per a l’obtenció dels certificats oficials d’acreditació de coneixements de valencià de les universitats valencianes i es nomena el Tribunal Central. [Enllaç]
  • EOI: RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019. [2019 / 1213]
  • JQCV: RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. [2019 / 2070]
Alexis Sáez
Alexis Sáez
Profesor de matemáticas

Cazador de problemas matemáticos en parajes opositores.