Valencià

Capacitació en valencià

Informació i recursos d'interés relacionats amb el Certificat de Capacitació en valencià.

Valencià (nivell C1)

Recursos útils a l’hora d’estudiar per superar les proves de nivell C1.