Recursos de valencià

En aquest projecte compilaré recursos útils a l’hora d’estudiar valencià per superar les proves que avaluen el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR d’ara endavant) per a les llengües i diversos recursos i informació relacionats amb el Certificat de Capacitació en valencià.